Velehrad – Kaple Marie Magdaleny

Oprava a restaurování kaple Marie Magdaleny na akci oprava a restaurování oboltáří, zakristie a postranních kaplí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.