Údolní 51

Údolní 51 – dodávka a provedení opravy uliční a dvorní fasády, restaurování váz z románského cementu, oprava klempířských prvků a oprava balkonů do dvora.