Praha, ul. Revoluční – restaurování stropu

Restaurování stropu, kamenného krbu a provedení kletovaných omítek v mateřské škole v Praze na ulici Revoluční.