Památník Mohyla míru

Restaurování a obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple včetně instalace technického zařízení, dodávky, montáže a instalace vnitřního vybavení spojené pevně s objektem kaple.